Skip to content

De Hooglandkoeltechniek holding

Samen staan we sterk. de Hooglandkoeltechniek holding bestaat momenteel uit vijfondernemingen. U kunt de website van desbetreffend bedrijf bezoeken door op het logo te klikken. Graag tot ziens.

035 - 621 40 70 info@aircoworld.nl

Disclaimer voor www.aircoworld.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.aircoworld.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aircoworld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aircoworld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aircoworld.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aircoworld te mogen claimen of te veronderstellen.

Aircoworld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Aircoworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.aircoworld op deze pagina.

Gebruikte beelden:
Veel beelden op deze website komen van Daikin.
Daar waar anders geven we in onderstaande tekst aan wie desbetreffde foto gemaakt heeft.

Homepagina header beeld: Photo by Sidekix Media on Unsplash
Homepagina beeld onder form: Hoogland Koeltechniek BV
Cassettemodel header foto: Photo by Nastuh Abootaleb on Unsplash
Satellietmodel header foto: Photo by Shridhar Gupta on Unsplash
Warmtepomppagina header foto: Photo by Joey Kyber on Unsplash (groene bladeren)
Contact header foto: Photo by Proxyclick visitor management system on Unsplash

Ronde inzetjes met vrouw:
Vrouw: Photo by David Hurley on Unsplash
Vrouw: Photo by Svyatoslav Romanov on Unsplash
Vrouw: Photo by Greysen Johnson on Unsplash

Back To Top
Zoeken